Historiene - kilder:

Begynnelsen

Bilder: Anna Rogstad - Stortingsarkivet, Gina Krog og Anna Holsen. - Nasjonalbiblioteket
Kilder: Agerholt, Anna Caspari . Den norske kvinnebevegelses historie - Oslo : Gyldendal , 1973 . - 305 s..
Gamme, Anne. "Mandsstemmer har vi saa evigt nok af fra før" : perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge 1898-1913. Oslo : [A. Gamme], 2001.
Les historien her


Mot Guds ord

Bilder: Biskop J. C. Heuch og Viggo Ullmann - Stortingsarkivet. Foto fra Stortinget - Norsk Folkemuseum.
Kilder: Gamme, Anne. "Mandsstemmer har vi saa evigt nok af fra før" : perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge 1898-1913. Oslo : [A. Gamme], 2001.
Kolstad, Eva (red). Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om stemmerett for kvinner : 17. mai 1814 - 11. juni 1913. Oslo, 1963. - 119 s. Noter: Ryggtittel: Stemmerett for kvinner.
Les historien her


Menn ingen adgang

Alle bilder : © Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum
Kilder:
Les historien her

En mandfolkavstemning

Alle bilder : Drammens museum.
Kilder: Betzy Kjelsberg, upubliserte memoarer, Agerholt, Anna Caspari . Den norske kvinnebevegelses historie - Oslo : Gyldendal , 1973 . - 305 s.
Les historien her


I mål

Bilder: Gina Krog - Nasjonalbiblioteket, Betzy Kjelsberg - Drammens Museum, Kvinne som stemmer - Norsk Folkemuseum
Kilder: Betzy Kjelsberg, upubliserte memoarer., Agerholt, Anna Caspari . Den norske kvinnebevegelses historie - Oslo : Gyldendal , 1973 . - 305 s.
Les historien her