Da Norsk Kvinnesaksforening (NKF) ble stiftet høsten 1884, var man raskt ute med planer for å etablere et tidsskrift som kunne formidle foreningens politikk. Nylænde ble navnet på kvinnesakens eget organ, og Gina Krog var selvsagt redaktør.


Nylænde

Nylænde

Allerede på den første generalforsamlingen til Norsk Kvinnesaksforening (NKF) var det snakk om å starte et eget tidsskrift. På grunn av uenighet innad i styret, skulle det imidlertid drøye før det ble gjort virkelighet av planene.

Det var store motsetninger innad i Kvinnesaksforeningen om flere viktige spørsmål. Dette ga seg også utslag i motsetninger om retningslinjene for det nye tidsskriftet.

Gina Krog som redaktør

Gina Krog lanserte tidlig seg selv som redaktør, og krevde full redaksjonell frihet. Stridens kjerne lå nettopp i om redaktøren skulle ha denne friheten, eller om hun skulle underlegges kontroll gjennom et redaksjonsutvalg, slik deler av styret i NKF gikk inn for. Det ble til slutt Gina Krog som trakk det lengste strået. I februar 1887 utkom første nummer av Nylænde, med Gina Krog som eneansvarlig redaktør. Det var et dobbeltnummer på grunn av en forsinket omslagstegning av Erik Werenskiold.

Jonas Lie hadde forfattet et åpningsdikt spesielt for tidsskriftet:

Klarest profil

Det fantes flere tidsskrifter for kvinner på denne tiden. Nylænde skilte seg ut fordi det var utgitt og redigert av en av de mest aktive aktørene i stemmerettskampen. Av den grunn ble dette tidsskriftet regnet som kvinnestemmerettens sentrale organ. Andre blader hadde større opplag, men Nylænde hadde den klareste politiske profilen. Tidsskriftet utkom hver fjortende dag, og innholdet var variert – her var anmeldelser, foredrag og kommentarer, reiseskildringer, leserinnlegg, «meddelelser» og aktualitetsstoff.

Striden mellom redaktøren og styret i Norsk Kvinnesaksforening fant aldri noen løsning, og Gina Krog ble forsøkt kastet fra stillingen flere ganger. Da styret til slutt avsatte Krog, med den begrunnelsen at Kvinnesaksforeningen ikke maktet det økonomiske ansvaret, overtok hun ansvaret for tidsskriftet selv. Gina Krog redigerte Nylænde fra første nummer i 1887 og fram til sin død i 1916.


Kilder

Agerholt, A. C. (1973). Den norske kvinnebevegelses historie. Oslo: Gyldendal.

Gamme, A. (2001). «Mandsstemmer har vi saa evigt nok af fra før»: perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge 1898-1913. Oslo: Universitetet i Oslo.
Teksten finnes også som pdf:

Nylænde. (2012). I Store norske leksikon. Hentet fra