Følgende brev skrevet av Fredrikke Marie Qvam etter stemmerettsseieren i 1913 er hentet fra boka Norske brev : særlig fra 1905 av Halvdan Koht


Gjævran 17-7-13.

Fredrikke Marie Qvam

Fredrikke Marie Qvam. Foto: Nasjonalbiblioteket

Kjære, trofaste Venner!

Om end for sent paa Grund av halvanden Maaneds Fravær paa Reiser og Møder kommer min Tak ikke mindre hjertevarm for kjærlige Ord og gode Ønsker sendt mig paa min 70aarige Fødselsdag.

Tak ogsaa for Kortene, som bragte Bud om svenske Kvinders Glæde over vor Stemmeretsseier. Vi haaber da ogsaa at vor Seier skal bidrage sit til at I snart maa faa Eders Ret. Efter den Jubel og Begeistring, som Meddelelsen om vor Sier vakte paa Kongressen i Budapest og i alle Byer og Kredse mellem Mænd og Kvinder fortod jeg bedst hvad vor Seier i Virkeligheden betyder for Kvinderne hele Verden udover. Men nu gjælder det en klok og god Brug af vor Stemmeret. Den indebærer et stort Ansvar, som Gud lade os Alle forstaa og agte paa. At vi Kvinder maa lære at tænke klart med uhildet Oversigt og Fremsyn det er nu et levende Ønske, som maa opsendes for hver Dag.

Kongressen i Budapest var storartet, men med Hensyn til Administration og Harmoni kunde den ikke maale sig med Eders uforglemmelige Stockholmskongres. De fire Forhaandsmøder i Berlin, Dresden, Prag og Wien bidrog visseligen til at slappe Interessen for Hovedkongressen. Min Datter og jeg savnede vor veltalende Fru Holmgren mer end vi kan udtale. Vor bedste Hilsen med Ønsket om en god Sommer oversendes ved

Eders hengivne
F.M. Qvam