Stemmeretskravet

Hør fanerne smelder, hør trommerne gaar
i hvirvlende, drønnende takt.
Hør kvindernes krav, der som solflom ved vaar
har uovervindelig magt.
Fra hjertene stiger i glødende ord:
Giv plads for din søster og mor!

Du «skabningens herre», almæktige mand,
vi tigger deg ikke om ret,
men kræver den; nægt, om du vover og kan,
paa haardhjertet begstræversk sæt.
Men straffen vil komme som flammende lyn
og aabne dit lammende syn.

Hva fædre paa Eidsvold har bygget og skabt,
skal du bygge videre frem.
Hvis ikke vil deres forhaapning gaa tabt,
og du blir en smaagut mod dem.
Men gir du os adgang til samfundets ror,
da skaber du lykke om bord.

Hør fanerne smelder, hør trommerne gaar
i hvirvlende, drønnende takt.
Vort krav bruser stærkere aar efter aar,
til det faar beslutningens magt.
Og derfor, du hærsker i høisædet stor:
Giv plads for din søster og mor!

Forfatter ukjent, 17. mai 1907.
Fra boka Kvinner i strid av Sigrid Syvertsen og Thina Thorleifsen, Arbeidernes Opplysningsforbund, 1960.