Det var Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnestemmerettsforeningen og tidsskriftet Nylænde som reiste stemmerettsaken. Kvinnestemmerettsforeningen, som ble stiftet i 1885, fremmet hvert år forslag til Stortinget om stemmerett for kvinner. Til behandlingen i 1890 hadde de samlet inn 4533 underskrifter til støtte for forslaget, som ble oversendt Stortinget sammen med følgende brev:


Til Norges storting!

«I tillid til, at det nu vil blive erkjendt som en uretfærdighed, at de nugjældende love udelukker norske borgere fra at udøve sine borgerrettigheder blot paa grundlag af deres kjøn, og i overbevisning om , at det er skadelig for landet, at kvinderne holdes borte fra deltagelse i samfundsarbeidet – andrager undertegnede norske kvinder stortinget om, at der i førstkommende tingperiode maa blive vedtaget en grundlovsforandring, hvorved de af vort lands kvinder, som opfylder grundlovens stemmerettsbetingelser, erholder stemmeret.»


Kilde

Stortinget. [Kvinnestemmerett 1890-aksjonen].
Hentet fra:

 
   
KILDEN Hundreårsmarkeringen