Litteraturtips

«Mandstemmer har vi saa evigt nok af fra før». Perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge i perioden 1898 - 1913.

Anne Gamme leverte denne hovedoppgaven i historie ved Universitetet i Oslo 2001
De ideologiske forskjellene i synet på stemmerett dreide seg om hvilke grupper som burde oppnå stemmerett og i spørsmålet om stemmerett var en menneskerettighet uavhengig av kjønn og klasse, eller en rettighet knyttet til skatteevne og eiendom.

Samarbeidet mellom de to foreningene som arbeidet for stemmerett for kvinner, Landskvindestemmeretsforeningen og Kvindestemmeretsforeningen var preget av både samarbeid og konflikt. Konfliktene hadde utspring i både taktiske og ideologiske forskjeller i tillegg til at personlige uoverenstemmelser også spilte inn.

For de innflytelsesrike aktørene Fredrikke Qvam og Gina Krog var den internasjonale innflytelsen både på det idemessige og det praktiske plan svært viktig. I takt med kvinneforeningenes økende offisielle innflytelse ble deres internasjonale kontakter viktige også i et større perspektiv for den unge, norske nasjonen

Teksten finnes også som pdf: .Stortinget om Stemmerett for kvinner : 17. mai 1814 - 11. juni 1913

Utsnitt av lovforslag, komitéinnstillinger og debatter i Stortinget om stemmerett for kvinner. Utgitt av Stortinget i 1963.
I forbindelse med 50-års jubileet for kvinners stemmerett i 1963 ble dette heftet som inneholder forslag, innstillinger og debatt om kvinnestemmeretten i Stortinger laget.

Det finnes også en kildesamling med lenker til mer fra debattene i Stortinget om stemmerett for kvinner i 1890, 1907 og 1913:

For flere tips se litteraturlisten