Hagbard Emanuel Berner (1839-1920)

Hagbard Berner

Hagbard Emmanuel Berner (1839-1920)

Foto: Ukjent fotograf. Fri lisens

Venstrepolitikeren Hagbard Emanuel Berner var den første formannen for Norsk Kvinnesaksforening. Berner støttet kravet om stemmerett for kvinner, men mente den måtte innføres gradvis.

Hagbard Emanuel Berner ble født i Sunndal i Møre og Romsdal og utdannet seg etter hvert til jurist. Mellom 1871 og 1898 arbeidet han som statsrevisor. Han var medlem i partiet Venstre og stortingsrepresentant for Akershus amt i perioden 1880-88. Berner var en initiativrik og dristig reformvenn, og fikk betydelig innflytelse på flere områder av norsk samfunnsliv. Blant annet gjorde han en stor innsats for målsaken. Han var med på å stifte Det Norske Samlaget i 1868, og var der formann i ni år.

Han var med å grunnlegge Dagbladet i 1868, og fra 1869 til 1879 var han avisens redaktør. Mest kjent er han kanskje likevel som første formann av Norsk Kvinnesaksforening, stiftet i 1884.

Berner var en profilert talsmann for kvinnenes rettigheter. Da Gina Krog ville stifte en kvinnesaksforening var han en naturlig person å alliere seg med. Sammen tok de initiativet til stiftelsen av Norsk Kvinnesaksforening.

For gradvis stemmerett

Det ble ganske snart klart at de to hadde ulikt syn på hvordan kvinnesaksforeningen burde arbeide, særlig når det gjaldt stemmerett for kvinner. Mens Gina Krog sto steilt på kravet om stemmerett for kvinner på like vilkår som menn, ønsket Berner å gå mer gradvis fram. Første skritt burde være å oppnå kommunal stemmerett, deretter kunne man arbeide for stemmerett ved stortingsvalg, mente han.

Uenigheten om strategi i stemmerettskampen fikk raskt følger for samarbeidet. 27. november 1885 gikk Berner av som formann for Norsk Kvinnesaksforening i protest mot at Gina Krog slapp til med sitt foredrag Stemmerett for kvinner.

I 1898 ble Hagbard Berner utnevnt til borgermester i Kristiania. Han beholdt denne stillingen til han avsluttet yrkeslivet sitt i 1912. De siste leveårene gjenopptok han arbeidet med å skrive landsmål. Blant annet skrev han om minner fra sitt politiske liv i tidsskriftet Syn og Segn. Berner døde 24. januar 1920.


Kilder

Agerholt, A. C. (1973). Den norske kvinnebevegelses historie. Oslo: Gyldendal.

Hagbard Emanuel Berner. (2012). I Store norske leksikon. Hentet fra

Mjeldheim, L. (2009). Hagbard Emanuel Berner: utdypning. I Norsk biografisk leksikon. Hentet fra

Moksnes, A. (1984). Likestilling eller særstilling? Oslo: Gyldendal.


Lesetips

Les mer om Berner hos

Les noen av Bernes taler om kvinnesaken på nettsiden