Kvinneideal

Anna Rogstad. Foto: Stortingsarkivet

Stiftelsen av Kvindestemmeretsforeningen

«Vi maa i denne kveld faa stiftet vor forening for stemmerett! Kvindesaksforeningen tør ikke ta kravet om stemmerett op paa sitt program", så falt ordene. Jeg svarte straks: "Vel, jeg kan skaffe et møtested utenfor de andre, hos min ven Anne Holsen." Hun bodde ovenpå i samme hus. Der ble Kvindestemmeretsforeningen (K.S.F.) stiftet en høstkveld i 1885. Gina Krog, et par lærerinder og nogen af vore første kvindelige studenter var samlet der, i alt 10. Hvor godt jeg husker hin kveld paa lærerindehybelen hos Anne Holsen. Vi hadde selvfølgelig ingen forhandlingsprotokol, men navnene paa de tilstedeværende blev notert helt enkelt. Vi underskrev og alt var i orden. Den næste morgen stod det i aviserne at Kvindestemmeretsforeningen var startet, og foreningens forman var Gina Krog. Vi var 10 modige i staden (skrivefeil for starten?). Siden kom venner og kamerater til, og alle de andre. Og møterne om stemmeret og kampen om stemmeret begyndte landet over. Gina Krog var chefen, overgeneralen.»

Sitatet er hentet fra Anna Caspari Agerholts Den norske kvinnebevegelsens historie, gjengitt etter Nylænde