Litteraturtips

Professor Ida Blom ved historisk institutt ved Universitetet i Bergen har skrevet artikkelen Kvinner selv stod opp og strede. Forsvar og union 1889-1905 i Nei til EUs årbok, 2005.
Kontakt om artikkelen.

Ida Blom har også skrevet artikkelen 1905 - et gledens eller et sorgens år? i antologien Øystein Sørensen & Torbjörn Nilsson (red): 1905 - Nye perspektiver, Aschehoug, Oslo, 2005.
Les anmeldelse av antologien i .

Ida Blom og Sølvi Sogner er redaktører for antologien, Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra vikingtid til 2000-årsskiftet, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo, 1999.

Inger Hammer ved historisk institutt i Lund har skrevet artikkelen Från brödragräl till syskontvist i Historisk tidsskrift nr. 2, 2005.

Se også lenkesamling hos .


For flere tips se litteraturlisten.


 
   
KILDEN Hundreårsmarkeringen