TEMA

BakgrunnStartskuddIlddåpSplittelseDelseierVendepunktEndeligViderePersonene • Verden
 
 

Internasjonal stemmerettskamp

Den første nasjonale kvinnesaksforeningen ble stiftet i USA i 1886. Og kvinnene fra USA og England skulle bli ledende i den internasjonale stemmerettskampen.

Konferansen i Seneca Falls i staten New York i 1848 blir gjerne trukket fram som den enkelthendelsen som markerer starten på den organiserte kvinnebevegelsen. Det var egentlig en liten konferanse, nokså spontant arrangert. Men konferansen fikk stor betydning fordi den vedtok en resolusjon om kvinners rettigheter, som ble spredd og kjent både i USA og Europa.

Seneca Falls-erklæringen ble publisert og vakte stor oppmerksomhet, og snart fulgte flere liknende konferanser i USA. Dette ble begynnelsen på den organiserte kvinnebevegelsen. To amerikanske stemmerettsorganisasjoner ble stiftet i 1869.

Den første britiske stemmerettsorganisasjonen ble stiftet i 1867 under navnet National Society for Women´s Suffrage. Kampen for kvinners stemmerett gikk særlig hardt for seg i England. Suffragettene brukte utradisjonelle og militante metoder. I 1904 ble International Women Suffrage Alliance stiftet på en kongress i Berlin.

Mot slutten av 1800-tallet bredte stemmerettskapen seg utover i Europa, og ble en kjernesak for den nye kvinnebevegelsen.

«Kuwaits nasjonalforsamling godkjente mandag en historisk lov som gir kvinner stemmerett og rett til å stille til valg. Etter flere år med debatt stemte 35 representanter for loven, mens 23 stemte mot.
Resultatet ble kunngjort til stormende applaus fra publikumsgalleriet, der mange tilhengere av loven, deriblant kvinner, hadde samlet seg.»
Aftenposten, 16. mai 2005

Finland var det første landet i Europa der kvinnene fikk stemmerett i 1906, mens Norge kom som nummer to med allmenn stemmerett i 1913. Australia, New Zealand og et par amerikanske delstatar var også tidligere ute enn Norge. I Russland fikk kvinnene stemmerett gjennom revolusjonen i 1917, i Danmark og på Island i 1918, Sverige 1921, England 1928 og Frankrike i 1944. I Sveits og Portugal fikk ikke kvinner allmenn stemmerett før i henholdsvis 1971 og 1976.