Om utstillingen

Utstillingen Stemmerett om kvinners kamp for stemmerett i Norge ble først åpnet 10. juni 2005. I 2013 er nettutstillingen blitt oppdatert og videreutviklet.

www.Stemmerett.no inngår i et større kvinnehistorisk prosjekt - Kvinner i Norge gjennom hundre år. Les mer om det .

Formålet med prosjektet er å øke tilgangen til viktig kvinnehistorisk materiale. Gjennom økt kunnskap ønsker vi at utstillingene skal bidra til mer forskning om kvinnehistorie og kvinnebevegelsens historie og betydning.

Vi har også håp at utstillingene kan bli første steg på veien til etablering av et kvinnehistorisk arkiv i Norge, der viktig historisk materiale kan samles, tas vare på og spres.

Finansiering og medarbeidere

Utstillingen har fått økonomisk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fritt Ord og Hundreårsmarkeringen Norge 2005. Bibliotekar Marte Ericsson Ryste har ledet arbeidet med utstillingen. Historiker Åse Camilla Skaarer har vikariert som prosjektleder.

Oppdateringen i 2013 er finansiert med midler fra Fritt Ord (50 000), Kommunal- og regionaldepartementet (50 000) og Bang & Bjørnsons legat (81 000). Legatet ble opprettet under Norske Kvinners Nasjonalråd, som i sin tid ble stiftet av blant andre Gina Krog, Betzy Kjelsberg og Anna Rogstad – som alle blir omtalt i utstillingen. Faglig prosjektleder var Marte Ericsson Ryste, nå redaktør i Store norske leksikon. Prosjektansvarlig hos KILDEN var bibliotekar Ingrid Wreden Kåss. En tekst er oversatt til engelsk av Cathinka Dahl Hambro.

Takk til mange!

Svært mange har bidratt til utstillingen og det er derfor mange å takke for at den har blitt så rikholdig. Prosjektet hadde i 2005 en referansegruppe, som takkes for mange innspill og ideer.
Vi takker også alle andre bidragsytere.
Stor takk også til bibliotekarpraktikant Tone Mesna Andersen for god hjelp i innspurten.

Respons til KILDEN

KILDEN er ansvarlig for innholdet i utstillingen og kommende oppdateringer. Har du spørsmål eller kommentarer vil vi gjerne at du tar kontakt på e-post: